Odzyskaj ubezpieczenie PPI na własną rękę


Ubezpieczenie PPI ma na celu ochronę spłaty rat pożyczek i kredytów, gdy klient banku czy innej instytucji finansowej, nie jest w stanie tego dokonać ze względu na utratę płynności finansowych w szczególnych przypadkach losowych jak np.: choroba, wypadek, czy utrata pracy.
PPI było zwykle oferowane i/lub sprzedawane przez banki klientom ubiegającym się o pożyczkę (loan), kredyt hipoteczny (mortgage), leasing (car finance), czy kartę kredytową (credit card).
Pomimo tego, że ubezpieczenie PPI w założeniach miało służyć klientom, zwykle było wykorzystywane do naciągania ich na dodatkowe koszty. Częstokroć produkt ten oferowany był osobom, które wcale go nie potrzebowały, nie mogły w przyszłości z niego skorzystać lub jego zakup był nieodzownym warunkiem do otrzymania kredytu. Takie nieprawne praktyki (zwane misselling) zostały zakwestionowane przez klientów i od 2011 sądy nakazały bankom, i innym instytucjom finansowym, zwrot niesłusznie pobieranych kwot za PPI wraz z odsetkami.
Generalnie od roku 2012 banki mają zakaz sprzedaży PPI podczas podpisywanie umów kredytowych.

Jeśli byłeś (nadal jesteś) klientem banku i nabyłeś jakikolwiek produkt kredytowy, mogłeś stać się ofiarą oszukańczych praktyk stosowanych przez doradców bankowych przy oferowaniu PPI.

Co zatem zrobić, aby odzyskać pieniądze:

1. Sprawdź swoje dokumenty kredytowe i upewnij się, czy ubezpieczenie PPI jest wspomniane w umowie z bankiem. Nie musi ono nosić nazwy Payment Protection Insurance, ale może być nazwane m.in: loan protection (zabezpieczenie pożyczki), credit insurance (ubezpieczenie kredytu), loan repayment insurance (zabezpieczenie spłaty pożyczki),  account cover (ochrona konta), payment cover (ochrona płatności) lub ASU-accident, sickness and unemployment insurance (ubezpieczenie wypadku, choroby i bezrobocia)

2. Upewnij się, czy nabycie Twego ubezpieczenia PPI nie było następstwem oszukańczych praktyk (misselling) banku lub instytucji finansowej, np.:
 • nie wyjaśniono Ci szczegółowo i przejrzyście warunków umowy ubezpieczenia
 • wywierano na Ciebie presję do zakupu PPI
 • umowa ubezpieczenia PPI została dodana do Twego kredytu lub pożyczki bez Twojej wiedzy
 • nie wyjaśniono, że ważność ubezpieczenia PPI może upłynąć, zanim spłacisz pożyczkę czy kredyt
 • doradzono Ci zakup ubezpieczenia PPI, choć wcale nie było Ci ono potrzebne
 • wyjaśniono Ci, iż zakup ubezpieczenia PPI było warunkiem koniecznym do nabycia kredytu czy pożyczki (w rzeczywistości jednak była to jedynie opcja)
To tylko przykładowe powody niewłaściwej formy sprzedaży PPI. Jeśli nadal masz wątpliwości, czy Twoje ubezpieczenie nabyłeś w wyniku nieprawidłowej transakcji, skontaktuj się z Finansowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, czyli the Financial Ombudsman Service, oficjalnym i niezależnym ekspertem w rozstrzyganiu skarg pomiędzy konsumentami i firmami świadczącymi usługi finansowe.

3. Nie ponoś dodatkowych kosztów i dochodź roszczeń samemu.
Na rynku aż roi się od firm oferujących odzyskiwanie pieniędzy niesłusznie zagarniętych przez banki. Miej jednak na uwadze, że marża takich firm może sięgać aż 30% roszczenia: przykładowo jeśli należy Ci się £5000 zwrotu, będziesz musiał z tego oddać aż £1500 firmie, która odzyskała  dla Ciebie pieniądze.
Warto zatem poświęcić czas, aby uzyskać roszczenie na własną rękę. Uzyskasz wówczas 100% należnego Ci odszkodowania. Wystarczy, że wypełnisz bezpłatną formę PPI claim form ze strony  Financial Ombudsman Service  Jeśli masz z tym jakieś trudności  skontaktuj się z ombudsman service pod nr.: 0800 023 4567.

4. Skontaktuj się z bankiem czy instytucją finansową, która sprzedała Ci ubezpieczenie PPI.
Napisz do banku zażalenie dotyczące niepoprawnie sprzedanego PPI, zawierając w piśmie jak najwięcej informacji i szczegółów ubezpieczenia oraz powody, dla których uważasz że Twoja polisa była sprzedana z naruszeniem prawa.
Najlepiej użyć gotowej formy (np.: PPI claim form ze strony  Financial Ombudsman Service),  aby nie pominąć jakichś szczegółów. W internecie dostépnych jest wiele wzorów form PPI do wyboru. Wypełnioną formę należy odesłać (najlepiej listem poleconym - recorded delivery letter) pod adres banku - sprzedawcy PPI. Jeśli nie chcesz wysyłać formy listownie możesz odwiedzić najbliższy oddział banku czy instytucji finansowej i wręczyć ją komuś z obsługi. W tym przypadku możesz jednak nie otrzymać potwierdzenia złożenia zażalenia i może ono nie dotrzeć do właściwego departamentu.
Banki oraz instytucje finansowe mają 8 tygodni na odpowiedź, w której powinny zająć stanowisko, czy uznają Twoje zażalenie lub pytając o dodatkowe informacje i dokumenty. Czasami banki mogą wysłać do Ciebie pismo z samą tylko informacją potwierdzającą otrzymanie Twego zażalenia. W takim przypadku upewnij się, że dostaniesz kolejny list z decyzją.

5. Skontaktuj się z Finansowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Ombudsman'em
Jeśli nie otrzymasz od banku ostatecznej decyzji w ciągu 8 tygodni od złożenia zażalenia lub jeśli nie zgadzasz się z jego decyzją, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy Financial Ombudsman Service, kontaktując się telefonicznie: 0800 023 4567. Będziesz zapytany o przedstawienie szczegółów sprawy oraz o wysłaną wcześniej formę PPI. Na kontakt z Ombudsman'em masz 6 miesięcy od chwili otrzymania decyzji banku. Financial Ombudsman Service będzie w Twoim imieniu dochodził roszczeń dotyczących PPI.

Z uwagi na niespodziewanie dużą skalę skarg związanych z PPI Financial Ombudsman Service jest zmuszony zatrudnić w tym roku dodatkowo 1000 pracowników, czyli  ich łączna liczba osiągnie sumę 2500. Zażalenia PPI stanowią aż 2/3 wszystkich skarg analizowanych przez Ombudsman'a, który spodziewa się, że będzie miał do rozpatrzenia 245 tysięcy skarg z tytułu PPI, licząc od kwietnia 2012.
Planuje się, że łączna wartość odszkodowań z tytułu błędnie sprzedawanych PPI osiągnie poziom 15 miliardów funtów. Dotychczasowe wypłaty odszkodowań (stan na początek 2013r.) z tytułu PPI przez 5 największych płatników wynoszą odpowiednio:
 • LLoyds TSB Bank - 5,3 mld funtów
 • Barclays Bank - 2,08 mld
 • Royal Bank of Scotland - 1,7 mld
 • HSBC Bank - 1,1 mld
 • Santander UK - 0,78 mld
Łącznie 5 powyższych banków wypłaciło dotychczas klientom 10.880.000.000 funtów z tytułu niepoprawnie sprzedanych ubezpieczeń PPI.

No comments

Powered by Blogger.