Karta EHIC, czyli darmowe ubezpieczenie zdrowotne

EHIC (European Health Insurance Card), czyli Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego to bezpłatna karta, uprawniająca do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas krótkotrwałego pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz w Liechtensteinie.

Czym jest karta EHIC?

Karta EHIC pozwala korzystać ze świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie Europy na takich samych zasadach, jak korzystają z nich obywatele danego kraju, czyli bezpłatnie lub częściowo płatnie. Z uwagi na to, że w każdym kraju system opieki zdrowotnej działa na innych warunkach, istnieje możliwość, że w jednym kraju za usługi zdrowotne poniesiemy koszty, podczas gdy w innym miejscu usługi te będą całkowicie bezpłatne.

W jakich przypadkach stosujemy (a w jakich nie) EHIC?

EHIC pokrywa koszty terapii, niezbędnej do kontynuowania pobytu aż do czasu planowanego powrotu do domu. Karta obejmuje również koszty leczenia chorób i schorzeń, jakie w czasie pobytu za granicą dolegają pacjentowi, a które zaczęły się zanim uzyskał on kartę EHIC. Kartę można również stosować w rutynowej opiece położniczej, tak długo jak nie będzie się to wiązało z urodzeniem dziecka za granicą.
Należy pamiętać, że karta EHIC nie obejmuje kosztów leczenia w sytuacji, gdy celem wyjazdu za granicę jest wyłącznie poddanie się leczeniu. Nie zastępuje ona też ubezpieczenia turystycznego, może jednak czasami obniżyć jego koszt, gdyż część świadczeń oferowanych przez ubezpieczyciela może zawierać się w ofercie karty EHIC.
Jak starać się o zwrot kosztów leczenia?

EHIC nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania poniesionych kosztów (częściowo lub w całości). Aby zyskać na czasie staraj się o zwrot kosztów zanim powrócisz do kraju. W zależności od miejsca pobytu należy to zrobić w inny sposób - kliknij tutaj, aby skorzystać z przydatnego przewodnika NHS.
Jeśli będziesz się starać o zwrot kosztów po powrocie do Wielkiej Brytanii zadzwoń do Overseas Healthcare Team pod numer: 0191 218 1999 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00). Należy pamiętać, aby trzymać wszelkie rachunki i dokumenty (najlepiej zrobić ich kopie) oraz mieć przy sobie National Insurance Number i numer konta bankowego.

Jak uzyskać i odnowić kartę?

Karta EHIC jest darmowa, jednak niektóre firmy, czy strony internetowe, mogą pobierać opłaty za załatwienie formalności związanych z jej wydaniem. Należy zawsze używać oficjalnej strony ww.ehic.org.uk, aby uzyskać kartę za darmo.W celu uzyskania karty należy wypełnić aplikację na stronie EHIC lub zadzwonić na 0845 606 2030.
Karta powinna nadejść po 10 dniach od zamówienia, jednak warto postarać się o nią przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Pamiętaj, aby mieć kartę zawsze przy sobie w czasie podróży. Dotyczy to także dzieci, które powinny posiadać swoje własne karty (o które postarać powinni się rodzice). Osoby po 16 roku życia mogą samodzielnie starać się o kartę.
EHIC jest ważna przez 5 lat. Upewnij się, że Twoja karta jest ważna - data ważności karty widnieje w jej prawym dolnym rogu. Jeśli karta jest nieważna lub traci ważność wkrótce, należy ją odnowić dzwoniąc na numer 0845 606 2030 lub wypełniając aplikację online na stronie www.ehic.org.uk.


W razie problemów

W razie jakichkolwiek problemów związanych z wydaniem karty lub zmiany swoich danych osobowych, czy też uzyskania duplikatu skradzionej albo zagubionej karty należy skontaktować się telefonicznie z automatycznym serwisem EHIC, dzwoniąc pod numer: 0300 3301350.
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania możesz skontaktować się z Overseas Healthcare Team pod numerem 0191 218 1999. Dzwoniąc z zagranicy dodajemy prefiks 0044, czyli wybieramy 0044 0191 218 1999.
Aby uzyskać szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia w danym kraju np.: co jest objęte ubezpieczeniem, co jest bezpłatne, co płatne częściowo, a co całkowicie, wejdź na przewodnik ubezpieczeniowy po krajach klikając tutaj.

*Aplikacja EHIC na smartfony iPhone, Android oraz Windows dostępne na stronie NHS, wystarczy kliknąć tutaj.

No comments

Powered by Blogger.